Advocaat Uitkering

Heeft het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst) een besluit genomen over uw uitkering waar u het niet mee eens bent? Bijvoorbeeld over uw rechten en plichten met betrekking tot uw uitkering (Ziektewet (ZW), WIA (WGA of IVA), Wajong, WW, WAO, AOW, Anw, AIO, Participatiewet of Wmo). Tegen een officiële beslissing van de betreffende uitkeringsinstantie kunt u bezwaar maken (bijvoorbeeld een stopgezette uitkering of een terugvordering van de uitkering). In een officiële beslissing van de uitkeringsinstantie staat altijd de wijze van bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst). Houd altijd in uw achterhoofd dat de beslissing van uw uitkeringsinstantie geldig blijft totdat een beslissing op bezwaar wordt genomen. Het besluit waartegen u bezwaar indient, blijft dus geldig totdat uw uitkeringsinstantie anders besloten heeft.

Pro deo

Bent u op zoek naar een advocaat, gespecialiseerd in uitkeringen, die voor u bezwaar in kan dienen? Een advocaat die uw brief bestudeert en u adviseert over de te nemen stappen? Advocaatuitkeringen.nl koppelt u aan een advocaat die gespecialiseerd is in uitkeringen. De advocaat in uitkeringen stelt voor u een bezwaarschrift (en eventueel een beroepschrift) op, welke voorzien is van goed onderbouwde gronden. Deze advocaat in uitkeringen staat u tijdens de hoorzitting van het UWV, de SVB of de gemeente bij. In een eventuele beroepsprocedure staat de advocaat u ook bij.

Het is zaak om de beslissing van uw uitkeringsinstantie zo spoedig mogelijk door te sturen, zodat binnen de bezwaartermijn een bezwaarschrift kan worden ingediend door de advocaat in uitkeringen. De bezwaartermijn staat in de beslissing van de uitkeringsinstantie en is doorgaans 6 weken.

De advocaat in uitkeringen werkt met toevoegingszaken. Dit betekent dat de advocaat in uitkeringen op basis van pro deo werkt. Eerst gaat de advocaat toetsen of u in aanmerking komt voor een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand), waarna de advocaat het besluit over uw uitkering gaat aanvechten. Stel u komt niet in aanmerking voor een toevoeging, dan wordt dit met u besproken alvorens het voortzetten van uw zaak. Wilt u de zaak niet voortzetten omdat u de kosten (eigen bijdrage) zelf moet betalen, dan trekt de advocaat het bezwaar tegen uw uitkering in. De kosten van Advocaatuitkeringen.nl worden tevens gedekt door rechtsbijstandsverzekeraars.

Beroepsprocedure