Onderhoud van een bedrijfspand: wie betaalt wat?

onderhoud kantoren

De onderhoud van een bedrijfspand is een klus die niet alleen bij de eigenaar ligt. Als huurder heb je ook enige verantwoordelijkheid. Het is daarom goed om te weten wat jouw rechten en plichten zijn, of je nu huurder of verhuurder bent. 

Hoe kaler de oplevering…

Over het algemeen geldt de stelregel: hoe kaler het pand wordt opgeleverd, hoe zwaarder de onderhoudsverplichting van de huurder is. Verhuur jij een pand daarentegen volledig ingericht? Dan ligt de verantwoordelijkheid tot onderhoud vaak bij jou als verhuurder. Natuurlijk is de aangegane huurovereenkomst altijd leidend, ook als het gaat om de onderhoudsverdeling. Maak daarom goede afspraken met elkaar!

Er worden drie soorten huur onderscheiden:

  • cascohuur
  • gewone huur
  • cascoplus
onderhoud kantoor

Cascohuur

Bij cascohuur wordt alleen het omhulsel van het pand verhuurd. Oftewel: de muren, de vloeren en het dak. Als verhuurder bent je bij cascohuur niet verantwoordelijk voor het aanbrengen van installaties en dit soort zaken. Denk dan aan het aanleggen van elektriciteitskabels, waterleidingen en telefoonleidingen. Dit moet door de huurder zelf worden verzorgd.

Gewone huur

Bij gewone huur wordt een pand verhuurd inclusief bovengenoemde installaties. Als het pand gestoffeerd wordt verhuurd, dan is de huur inclusief zaken als vloerbedekking en raamstoffering. De kosten voor het gebruik zijn voor rekening van de huurder, maar gaat de ketel kapot? Dan kan de huurder hiervoor de verhuurder bellen.

kantoorruimte

Cascoplus

Wanneer een bedrijfspand cascoplus wordt opgeleverd, wordt deze meer op maat geleverd. Hoe? Dat is afhankelijk van de wensen van de huurder.